Katalóg
Vyhľadávanie

Informácie
IS RRA
Prihlásenie
Kontaktné údaje

Adresa:

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Námestie A. H. Škultétyho 1
99001 Veľký Krtíš
Slovenská republika

Tel.:

+421 47 / 49 11 797

Fax:

+421 47 / 49 11 797

Mobil:

+421 908 961 477

Email:

rrapoiplie@rrapoiplie.sk

Web:

www.rrapoiplie.sk

Návštevy
Celkom 33722
Mesiac 22
Dnes 1
Online 1
  Články

  Informácie » Výzvy

Nadácia TB – Viac pre regióny
Výzvy : 30.09.2014

Nadácia TB – Viac pre regióny


Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,výzva na predkladanie žiadosti o NFP
Výzvy : 23.09.2014

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA EFEKTÍVNE VYUŽÍVANIE ENERGIE


Nadácia TB – E-Talent
Výzvy : 22.09.2014

Nadácia TB – E-Talent


Orange – Školy pre budúcnosť
Výzvy : 10.09.2014

Orange – Školy pre budúcnosť


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán
Výzvy : 26.08.2014

Operačný program Životné prostredie,Prioritná os 2
OCHRANA PRED POVODŇAMI
Kód výzvy: OPŽP-PO2-14-1


Úradu vlády Slovenskej republiky, Podpora rozvoja športu na rok 2014.
Výzvy : 20.08.2014

Podpora rozvoja športu na rok 2014


VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA
Výzvy : 27.07.2014

Číslo výzvy: 2014/PRV/34


<< predchádzajúca 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 nasledujúca >>