Katalóg
Vyhľadávanie

Informácie
IS RRA
Prihlásenie
Kontaktné údaje

Adresa:

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Námestie A. H. Škultétyho 1
99001 Veľký Krtíš
Slovenská republika

Tel.:

+421 47 / 49 11 797

Fax:

+421 47 / 49 11 797

Mobil:

+421 908 961 477

Email:

rrapoiplie@rrapoiplie.sk

Web:

www.rrapoiplie.sk

Návštevy
Celkom 33509
Mesiac 21
Dnes 1
Online 1
  Články

  Informácie » Výzvy

Úrad vlády Slovenskej republiky
Výzvy : 31.01.2014

„SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva“, financovaného z Finančného mechanizmu EHP 200...


Správca programu – Úrad vlády Slovenskej republiky
Výzvy : 31.01.2014

VÝZVA
na predkladanie žiadostí o projekt
Úrad vlády Slovenskej republiky ako správca programu vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o projekt v rámci programu
„SK05 Zachov...


Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Regioná
Výzvy : 25.01.2014

V Ý Z V A
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného programu.
operačný program: Regionálny operačný program (ďalej aj „ROP“)


Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis
Výzvy : 22.01.2014

V programe Futbal to je hra 2014 môžete žiadať o grant na podporu športovej činnosti neprofesionálnych mládežníckych futbalových klubov.


ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM PRE RÓMSKYCH ŠTUDENTOV STREDNÝCH ŠKÔL
Výzvy : 10.01.2014

Štipendijný program pre rómskych študentov stredných škôl administruje Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation (NOS – OSF) v spolupráci s Nadáciou škola dokorán, n.o.


Aktuálne výzvy 2013 01

Aktuálne výzvy 2013 01


ÚPD 2013

ÚPD 2013


<< predchádzajúca 7 8 9 10 11 12 13 14 nasledujúca >>