Katalóg
Vyhľadávanie

Informácie
IS RRA
Prihlásenie
Kontaktné údaje

Adresa:

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Námestie A. H. Škultétyho 1
99001 Veľký Krtíš
Slovenská republika

Tel.:

+421 47 / 49 11 797

Fax:

+421 47 / 49 11 797

Mobil:

+421 908 961 477

Email:

rrapoiplie@rrapoiplie.sk

Web:

www.rrapoiplie.sk

Návštevy
Celkom 33689
Mesiac 20
Dnes 1
Online 1
  Články

  Informácie » Projekty

Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2013, RRA - Skryté hodnoty Stredného Poiplia

Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2013, RRA - Skryté hodnoty Stredného Poiplia


HUSK/0901/1.6.2/0231 SELF HELP

Projekt HUSK /0901/1.6.2/0231
„SEGÍTSÉG A KÜLÖNLEGES ELBÁNÁST IGÉNYLŐ RÉTEGEKNEK
POMOC VRSTVÁM SO ŠPECILÁLNYMI POTREBAMI“


Systematizácia propagácie produktu územia euroregiónu neogradiensis

Implementácia partnerského projektu s názvom: Systematizácia propagácie produktu územia euroregiónu neogradiensis


Implementácia partnerského projektu s názvom : učme sa tvoriť a reagovať

Implementácia partnerského projektu s názvom: učme sa tvoriť a reagovať


Implementácia partnerského projektu s názvom : na bicykli, popri ipli

Implementácia partnerského projektu s názvom: na bicykli, popri ipli


Integrált turizmus fejlesztés a szlovák-magyar határrégióban / Integrovaný rozvoj cestovného ruchu

Implementácia partnerského projektu s názvom

Integrált turizmus fejlesztés a szlovák-magyar határrégióban / Integrovaný rozvoj cestovného ruchu prihraničných oblastí Maďarskej a ...


Štúdia uskutočniteľnosti na sprevádzkovanie železnice v Ipeľskej doline/Megvalósíthatósági tanulmány

Implementácia partnerského projektu s názvom

Štúdia uskutočniteľnosti na sprevádzkovanie železnice v Ipeľskej doline/Megvalósíthatósági tanulmány az Ipoly-völgyi vasút működtetésére


<< predchádzajúca 1 2 3 4 5 6 nasledujúca >>