Katalóg
Vyhľadávanie

Informácie
IS RRA
Prihlásenie
Kontaktné údaje

Adresa:

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Námestie A. H. Škultétyho 1
99001 Veľký Krtíš
Slovenská republika

Tel.:

+421 47 / 49 11 797

Fax:

+421 47 / 49 11 797

Mobil:

+421 908 961 477

Email:

rrapoiplie@rrapoiplie.sk

Web:

www.rrapoiplie.sk

Návštevy
Celkom 33689
Mesiac 20
Dnes 1
Online 1
  .: Články
Poľovnícky a lesnícky klaster

Poľovnícky a lesnícky klaster ako nástroj udržateľného cezhraničného rozvoja

Skrátený názov projektu: Hunting and forestry cluster
Vadászati és Erdészeti Klaszter
Poľovnícky a lesnícky klaster
Kód pojektu: HUSK/1001/1.1.2/0022

Partneri projektu

Vedúci partner projektu: Ipoly Erdő Zrt. (Ipeľské lesy a.s.)
Vezhraničný partner: Regionálna rozvojová agentúra Stredného Poiplia
Maďarský partner projektu: Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
(Obchodná a priemyselná komora Novohradskej župy),
Slovenskí partneri: Národné lesnícke centrum (Zvolen)
LESY Slovenskej republiky (Banská Bystrica)

Rozpočet projektu

Celkový schválený rozpočet projektu: 367 074 Eur,z toho:
podpora zo zdrojov ERDF: 300 100 Eur
štátne spolufinancovanie: 48 620 Eur
spoluúčasť partnerov vo výške 5%: 18 354 Eur

Trvanie projektu
Implementácia jednotlivých projektových aktivít začala 01.02.2012 a dĺžka trvania projektu je naplánovaná na 24 mesiacov.

Ciele projektu:
Hlavný cieľ programu projektu: zvýšenie ekonomickej konkurencie, hospodárskej spolupráce a ochranu prírodných hodnôt v prihraničných maďarských (Novohradskej a Peštianska župa) a slovenských (Banskobystrická a Nitrianska VÚC) oblastí.
Špecifickým cieľom je zlepšenie podnikateľského prostredia pre subjekty vykonávajúce činnosti v lesníctve, poľovníctve, a turistike, pomocou vytvorenia cezhraničného klastra.

Cieľová skupina:
Priamou cieľovou skupinou projektu sú členovia klastra, ktorý bude vytvorený (dohromady asi 300 členov klastra na oboch stranách hranice): súkromní- a štátni majitelia a obhospodarovatelia lesa, poľovnícke združenia, spracovatelia a obchodníci s divinou a nedrevných produktov z lesa, majitelia objektov slúžiacich na poľovnícku turistiku, majitelia penziónov poskytujúce všeobecné turistické služby, ktoré možno rozvíjať z aspektu ekoturizmu, ako aj školy v prírode.

Očakávané výsledky:
Výhody poskytované pripájajúcim sa členom klastra: Členovia klastra budú mať prístup k databáze klastra, môžu sa oboznámiť s potencionálnymi partnermi, s ich činnosťou, ako aj voľnými kapacitami. Toto umožní aktívnu hospodársku spoluprácu medzi členmi a lepšie využívanie ich zdrojov. V rámci projektu budú vypracované pre členov klastra marketingové štúdie (3 v maďarskom jazyku, a 3 v slovenskom jazyku) zamerané na:
získavanie a využívanie biomasy, ako obnoviteľného zdroja energie,
poľovníctvo,
 ekoturistika, s dôrazom na využívanie lesnej pedagogiky.

Dokumenty na stiahnutie
  10394-vadgazd.pdf
  10395-biomassza.pdf
  10450-biomasa.pdf
  10452-turistika(1).pdf
  10455-polovnictva.pdf
  11317-okoturisztikai_vegleges.pdf
  11__Ziadost_o_clenstvo_PLK.doc
  2013_01_31_Tanulmany_az_erdei_turizmus_fejlesztesere_1_resz.doc
  3__Tlacova_sprava_SK.doc
  4__Clanok_-_Pokrok.pdf
  5__Clanok_Llesnik-07-08_12-web_10.pdf
  6__Letak.pdf
  7__Megalkult_a_Vadaszati_es_Erdeszeti_Klaszter_-_sajtotajekoztato.doc
  Eticky_kodex__PLK-_Etikai_kodex_VEK.pdf
  Organizacny_a_prevadzkovy_poriadok_PLK-SZMSZ_VEK.pdf
  Prihlaska_do_klastra.pdf
  Prilohy_turistika.doc
  Studia_biomasa_zaverecna_sprava.doc
  Zakladacia_listina_PLK_-_Alapito_okirat__VEK.pdf
  biomassza_130905_Kiadvany_HUSK_1001_1_1_2_0022_HU.doc
  turistika-finalna.doc