Katalóg
Vyhľadávanie

Informácie
IS RRA
Prihlásenie
Kontaktné údaje

Adresa:

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Námestie A. H. Škultétyho 1
99001 Veľký Krtíš
Slovenská republika

Tel.:

+421 47 / 49 11 797

Fax:

+421 47 / 49 11 797

Mobil:

+421 908 961 477

Email:

rrapoiplie@rrapoiplie.sk

Web:

www.rrapoiplie.sk

Návštevy
Celkom 33689
Mesiac 20
Dnes 1
Online 1
  .: Články
Poslanie a úlohy

16.12.2015

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia ponúka:

- konzultácie o predvstupových a štrukturálnych fondov EÚ
- poradenstvo o predvstupových a štrukturálnych fondov EÚ
- vypracovanie analýz, stratégií
- vypracovanie podnikateľských zámerov
- organizovanie prednášok, školení, konferencií, workshopov
- vypracovanie projektových spisov a žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
- vypracovanie Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí
- vypracovanie cost - benefit analýzy, feasibility studies
- pravidelné informovanie zákazníkov