Katalóg
Vyhľadávanie

Informácie
IS RRA
Prihlásenie
Kontaktné údaje

Adresa:

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Námestie A. H. Škultétyho 1
99001 Veľký Krtíš
Slovenská republika

Tel.:

+421 47 / 49 11 797

Fax:

+421 47 / 49 11 797

Mobil:

+421 908 961 477

Email:

rrapoiplie@rrapoiplie.sk

Web:

www.rrapoiplie.sk

Návštevy
Celkom 33722
Mesiac 22
Dnes 1
Online 1
  .: Články
9. Event HU

Podujatie sa uskutočnilo v meste Balassagyarmat, Nőtincs, Vác, Budapest (Maďarsko) a v meste Modrý Kameň (Slovensko) od 15/06/2017 do 18/06/2017
a umožnilo stretnutie 84 občanov, z ktorých 5 pochádzalo z obce Spytkowice (Poľsko), 4 z obce Vlachová Lhota (Česká republika), 4 z obce Doroltu, z mesta Cluj Napoca (Rumunsko), 4 z mesta La Palma del Condado (Španielsko), 3 z mesta Slavonski Brod (Chorvátsko), 4 z mesta Viedeň (Rakúsko), 30 z mesta Balassagyarmat a Érsekvadkert a jeho okolia (Maďarsko) a 30 z mesta Veľký Krtíš a jeho okolia, z obce Šávoľ, z obce Radzovce, z obce Veľké Dravce (Slovensko). Na realizácii podujatia participovali občania zo 8 štátov a zúčastnilo sa celkom cca. 1000 nepriamo zapojených občanov únie.

Účastníci podujatia zamerali pozornosť na európske a národné politiky a na vyhodnotenie aktivít a výsledkov projektu a budúcnosť EAST-WEST Európskej siete.
Hostia postupne prichádzali dňa 15/06/2017. Delegácie, ktoré prichádzali v doobeňajších hodinách sa zúčastnili podujatia s názvom Mládežnícky juniáles v meste Balassagyarmat, počas ktorého nadviazali
bezprostredný kontakt s mladými ľudmi. Ďalších zahraničných hostí organizátori privítali v obci Nőtincs s miestnymi špecialitami, čo pripravili miestne neziskové organizácie. Za účelom posilnenia spolupráce a team-buildingu sa realizoval tzv. East-West Cup (vodné športy) a následne sa realizovali aktivity tanečného domu, v rámci ktorého projektoví partneri sa zoznámili s tradičným tancom typické pre dané územie. Počas večere sa viedla živá diskusia na aktuálne európske témy a politiky – hlavne sa venovali migračnej kríze,
otázkami solidarity a budúcnosti Európy.
16/06/2017 sa realizovala záverečná konferencia projektu na území Slovenska na historickom mieste – na hrade v Modrom Kameni. V rámci konferencie sa prezentovali výsledky projektu; účastníci podujatia sa zoznámili s európskymi a národnými politikami (štátna politika maďarskej diaspóry, podpora najmenej
rozvinutých okresov na Slovensku), venovali sa aktuálnym otázkam regionálneho rozvoja a predstavili sa príklady dobrej praxe, ktoré budú tvoriť pokračovanie aktivít siete EWEN. Konferencia sa skončila tlačovou
besedou a prehliadkou expozície hradného Múzea bábkarských kultúr a hračiek. Aktivity podujatia sa pokračovali na území Maďarska na mestskom úrade Balassagyarmat, kde zahraničné delegácie sa stretli s členmi mestského zastupiteľstva a miestneho partnerstva. Následne sa oboznámili s historickým, kultúrnym a prírodným bohatstvom územia.
17/06/2017 Na základe požiadaviek partnerov projektu nasledujúci deň sa realizovala exkurzia do hlavného mesta Budapest. Organizátori pripravili veľmi pestrý program zameraný na prezentáciu spoločnej histórie ako európskej hodnoty. Okrem návštevy významných pamiatok, ako Rybárska bašta – Halászbástya,
Mátyášov kostol - Mátyás Templom, Námestiu Hrdinov - Hősok tere, alebo Hradný palác - Budavári palota, organizátori predstavili aj významné pamiatky z II. svetovej vojny. Návštevou Židovskej štvrte a Skalnej nemocnice – Szikla kórház (používala sa počas vojny) za účelom prezentácie významného cieľa EU – presadzovať mier. Program v hlavnom meste Maďarska sa skončil okružnou plavbou loďou po Budapešti počas ktorého členovia delegácie diskutovali o príprave nových projektov spolupráce.
Dňa 18/06/2017 sa oficiálne skončilo posledné podujatie projektu EWEN. Pred rozlúčkou projektoví partneri si spresnili úlohy v súvislosti s prípravou záverečnej správy a s ukončením projektu.

Fotogaléria:


Dokumenty na stiahnutie
  Clanok_Pokrok_zaver.