Katalóg
Vyhľadávanie

Informácie
IS RRA
Prihlásenie
Kontaktné údaje

Adresa:

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Námestie A. H. Škultétyho 1
99001 Veľký Krtíš
Slovenská republika

Tel.:

+421 47 / 49 11 797

Fax:

+421 47 / 49 11 797

Mobil:

+421 908 961 477

Email:

rrapoiplie@rrapoiplie.sk

Web:

www.rrapoiplie.sk

Návštevy
Celkom 33722
Mesiac 22
Dnes 1
Online 1
  .: Články
8. Event Poland

Podujatie sa uskutočnilo v obci Spytkowice (Poľsko) od 01/06/2017 do 04/06/2017
Na realizácii podujatia participovali občania zo 5 štátov a zúčastnilo sa celkom cca. 200 nepriamo zapojených občanov únie.
Účastníci podujatia zamerali pozornosť na prioritnú tému č. 4. Dobrovoľníctvo, ako výraz aktívneho európskeho občianstva.

01/06/2017 V úvodný deň organizátori podujatia – partnerská organizácia privítala delegácie, ktoré prichádzali postupne. Následne predstavili svoje ciele, poslanie a dosiahnuté výsledky nadácie k čomu prispeli aj krátkym kultúrnym programom.
02/06/2017 Aktivity druhého programového dňa boli venované hlavne stretnutiu s miestnymi mimovládnymi organizáciami a podnikateľmi za účelom ich spoznávania a ich zapojenia do činnosti siete EWEN a zberu nápadov na ďalšiu spoluprácu. Počas realizácie workshopu sa predstavili tunajšie spolky, združenia a kluby. V rámci diskusné fóra sa viedla beseda o postavení a úlohách dobrovoľníctva v oblasti riešenia otázok spoločenského záujmu. Cieľom aktivity bolo vytvorenie vhodného priestoru na vzájomnú komunikáciu založenej na zážitkoch, spoločne hľadať odpovede na otázky, ako bojovať proti sociálnym a spoločenským nerovnostiam, prispieť k posilneniu tolerancie a solidarity a zároveň sa venovať otázkam spoločného rozvoja EU. Vo večerných hodinách na posilnenie medzikultúrneho dialógu organizátori
pripravili kreatívny workshop v rámci ktorého zahraničné delegácie aktívne sa zapájali do prípravy tradičných jedál a mali možnosť vyskúšať si aj miestne kroje.
Dňa 03/06/2017 účastníci podujatia sa zoznámili s príkladmi dobrej praxe v oblasti práce s detmi a s mládežou. Združenie prostredníctvom realizácie umeleckých aktivít pomáha spracovávať a riešiť životné problémy hlavne detí v puberte. Členovia delegácií mali možnosť osobne si vyskúšať prezentované aktivity
a stať sa súčasťou predstavenia. V poobedňanjších hodinách zahraniční hostia participovali na aktivite hostiteľskej organizácie v oblasti ochrany prírody, v rámci čoho prispeli svojou vlastnou prácou ku skrášleniu prostredia. Následne sa konalo stretnutie so zastupiteľstvom obce a predstaviteľmi mimovládnych organizácií v prírodnom prostredí (odpočívadlo v lese) za účelom výmeny skúseností a rozvoja partnerstva.
04/06/2017 V záverečný programový deň partneri v rámci rokovania projektového tímu hodnotili výsledky podujatia a zhrnuli smer pokračovania činnosti európskej siete EWEN.

Fotogaléria: