Katalóg
Vyhľadávanie

Informácie
IS RRA
Prihlásenie
Kontaktné údaje

Adresa:

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Námestie A. H. Škultétyho 1
99001 Veľký Krtíš
Slovenská republika

Tel.:

+421 47 / 49 11 797

Fax:

+421 47 / 49 11 797

Mobil:

+421 908 961 477

Email:

rrapoiplie@rrapoiplie.sk

Web:

www.rrapoiplie.sk

Návštevy
Celkom 33722
Mesiac 22
Dnes 1
Online 1
  .: Články
3. Event RO

Účastníci podujatia zamerali pozornosť na Priorita č. 3. Inkluzívna spoločnosť a sociálne vylúčenie a na postavenie a úlohy dobrovoľníctva v oblasti riešenia otázok spoločenského záujmu hlavne v sociálnej a výchovnej oblasti. Aktivity boli zamerané hlavne na dôležitosť dobrovoľníckych aktivít v oblasti riešenia otázok spoločného záujmu, ako aj prispievanie dobrovoľníkov v oblasti starostlivosti o marginalizované skupiny obyvateľstva.

Podujatie umožnilo stretnutie 30 občanov, z ktorých 3 pochdázalo z mesta La Palme del Condado (Španielsko), 3 pochádzalo z mesta Veľký Krtíš a jeho okolia (Slovensko), 4 obce Vlachova Lhota (Česká republika) a 20 z obce Doroltu a z mesta Cluj Napoca (Rumunsko).
Na realizácii podujatia participovali občania zo 4 štátov a zúčastnilo sa celkom cca. 400 nepriamo zapojených občanov únie.
Miesto/dátum: podujatie sa uskutočnilo v obci Doroltu a v meste Cluj Napoca a jeho okolia (Rumunsko) od 26/05/2016 do 29/05/2016.
26/05/2016 Organizátori podujatia a delegácia miestnych občanov privítali prichádzajúcich hostí v maličkej obci Doroltu. Vo vzájomnej predstavení sa hostia sa oboznámili s miestnymi kultúrnymi a historickými hodnotami. Pri večeri sa viedla živá diskusia o aktivitách, o problémoch a o potrebách miestnej komunity.
27/05/2016 Následný deň v rámci workshopu aj za účasti lokálnych a regionálnych aktérov odzneli odborné prednášky zamerané na tému sociálneho vylúčenia a potreby integrácie osôb zo znevýhodneného prostredia. Po odbornej analýze situácie (prof. sociológie) sa prezentovali príklady dobrej praxe hlavne v oblasti starostlivosti o deti zo sociálne slabších rodín a integrácie rómskeho obyvateľstva, kde úlohy v sociálnej oblasti zabezpečuje neziskový sektor prostredníctvom zapojenia dobrovoľníkov. Následne bola realizovaná tlačová konferencia za účasti regionálnych médií. Súčasťou programu bola aj návšteva detského domova v obci Jebuc, kde návštevníci zo Slovenska, z Čiech a zo Španielska mali možnosť sa bezprostredne stretnúť nielen s odborníkmi sociálneho zariadenia, ale nadviazať osobný kontakt aj s deťmi, ktorým táto inštitúcia zabezpečuje druhý domov. V rámci exkurzie boli predstavené zaužívané metódy a zážitkové aktivity smerované na zmenu postojov a na zvýšenie vzájomnej tolerancie a nové metódy formovania inkluzívneho myslenia.
28/05/2017 Za účelom posilnenia medzikultúrneho dialógu hostia sa zoznámili s bohatým kultúrnym bohatstvom mesta Cluj Napoca, v rámci ktorého okrem návštevy krásnych historických pamiatok sa zoznámili aj s aktivitami Univerzity Babeș–Bolyai a Univerzity a Institutul Teologic Protestant priamo na pôde predmetných inštitúcií. Poobede členovia delegácie sa vrátili do obce Dorolotu, kde občania pre nich pripravili zážitkové aktivity. Počas návštevy troch rodín účastníci podujatia sa zoznámili s každodenným životom obyvateľov. Občania privítali návštevníkov priamo v ich domovoch, kde majú zriadené rodinné výstavy ľudovej tradície. Účastníci sa bezprostredne stretli so živou ľudovou kultúrou, s výnimočným krojom, s remeslami a ochutnali aj tradičné jedlá.
29/05/2016 posledný programový deň bol venovaný k prediskutovaniu získaných skúseností a zhrnutiu výsledkov podujatia za účasti miestnych občanov a predstaviteľov samospráv, inštitúcií a mimovládnych organizácií.Mediálne výstupy: http://kolozsvariradio.ro/2016/06/13/donat-160-nadasdaroc-kapocs-kelet-es-nyugat-kozott/

Fotogaléria: