Katalóg
Vyhľadávanie

Informácie
IS RRA
Prihlásenie
Kontaktné údaje

Adresa:

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Námestie A. H. Škultétyho 1
99001 Veľký Krtíš
Slovenská republika

Tel.:

+421 47 / 49 11 797

Fax:

+421 47 / 49 11 797

Mobil:

+421 908 961 477

Email:

rrapoiplie@rrapoiplie.sk

Web:

www.rrapoiplie.sk

Návštevy
Celkom 33689
Mesiac 20
Dnes 1
Online 1
  .: Články
Pomoc k premene tradičnej školy na modernú

Naša agentúra získala v rámci VZN BBSK na rok 2008 finančné prostriedky pre realizáciu projektu s názvom

Pomoc k premene tradičnej školy na modernú

Projekt je zameraný na zvýšenie a rozšírenie informovanosti o možnostiach podpory. V rámci vyššej účasti týchto školských zariadení na uchádzaní sa o finančné podpory pre ďalší rozvoj, je našou snahou priblížiť im tieto možnosti formou uskutočnenia workshopov. V novom programovacom období 2007 – 2013 pre realizáciu rozvojových aktivít týchto zariadení sú dostupné zdroje financovania z EU na základe schváleného Národného strategického referenčného rámca SR. Taktiež v rámci štátnej sféry a rôznych menších nadácií a fondov existujú stále sa aktualizujúce možnosti podpory procesu školského a výchovného vyučovania.
Cieľom podpory školských zariadení nie sú len investičné ale i neinvestičné projekty, zameraná na tvorbu a implementáciu rozvojových programov škôl s dôrazom na podporu zvyšovania kvality vzdelávania na základe inovácií a profilácie školy v nadväznosti na reformu systému vzdelávania a tiež so zameraním na profesijný rozvoj učiteľov a profesorov v kariérovom systéme. Na základe našich poznatkov môžeme skonštatovať že uvádzané možnosti podpory nie sú dostatočne využívané v našom regióne.

Hlavným cieľom projektu je zorganizovať workshopy pre kľúčové subjekty z okresu Veľký Krtíš s možnosťami získavania finančnej podpory, nielen na investičné ale i pre neinvestičné projekty.

Vedľajšími cieľmi projektu sú:
prispieť k zvýšeniu informovanosti subjektov, tj.cieľových skupín, za účelom efektívnejšej prípravy a implementácie miestnych rozvojových projektov po vyhlásení výziev. Projekt je svojím plošným pokrytím jedinečný, pretože jeho účastníkom poskytne praktickú prípravu, aby boli od roku 2007 schopní reagovať na výzvy k predkladaniu projektov.
rozšíriť informácie o súčasných strategických dokumentoch a zdrojoch financovania projektov v súčasnom období i zdrojoch v novom programovacom období období 2007 - 2013
zvýšiť informovanosť kľúčových subjektov o jednotlivých krokoch pri príprave projektov, najčastejšie dôvody zlyhania projektov EÚ
rozšíriť informácie o možnostiach cezhraničnej spolupráce za účelom posilnenia integrácie v hraničnom regióne, do ktorého spadájú i školské zariadenia okresu

„Projekt finančne podporil BBSK.“