Katalóg
Vyhľadávanie

Informácie
IS RRA
Prihlásenie
Kontaktné údaje

Adresa:

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Námestie A. H. Škultétyho 1
99001 Veľký Krtíš
Slovenská republika

Tel.:

+421 47 / 49 11 797

Fax:

+421 47 / 49 11 797

Mobil:

+421 908 961 477

Email:

rrapoiplie@rrapoiplie.sk

Web:

www.rrapoiplie.sk

Návštevy
Celkom 33722
Mesiac 22
Dnes 1
Online 1
  .: Články
Otvorenie opatrenia B bilaterálnych fondov programov

16.08.2015

Úrad vlády SR ako správca programov:

SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy (ACC) – PA7
SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva (CLT) – PA16 + PA17
SK07 Zelené inovácie v priemysle (GII) – PA21
SK08 Cezhraničná spolupráca (CBC) – PA26
SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie (DGV) – PA29