Katalóg
Vyhľadávanie

Informácie
IS RRA
Prihlásenie
Kontaktné údaje

Adresa:

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Námestie A. H. Škultétyho 1
99001 Veľký Krtíš
Slovenská republika

Tel.:

+421 47 / 49 11 797

Fax:

+421 47 / 49 11 797

Mobil:

+421 908 961 477

Email:

rrapoiplie@rrapoiplie.sk

Web:

www.rrapoiplie.sk

Návštevy
Celkom 33722
Mesiac 22
Dnes 1
Online 1
  .: Články
Výzva pre začínajúcich mladých poľnohospodárov

05.08.2015

Pôdohospodárska platobná agentúra vydala výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 na Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov.

Oprávneným žiadateľom je:
Mladý poľnohospodár – fyzická alebo právnická osoba (mikropodnik alebo malý podnik) ktorá
- ktorá v čase podania ŽoNFP nemá viac ako 40 rokov
- má zodpovedajúce profesijné zručnosti a schopnosti
- prvýkrát zakladá poľnohospodársky podnik ako jeho najvyšší predstaviteľ
- vykonáva poľnohospodársku výrobu ako:
- sústavnú a samostatnú činnosť
- pod vlastným menom
- na vlastnú zodpovednosť
- za účelom dosiahnutia zisku, ktorý je hlavným zdrojom jej príjmu
Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve člení sa na menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja) a ostatné regióny (Bratislavský kraj)
• Menej rozvinuté regióny (mimo BA kraja): 24,5 mil. €
• Ostatné regióny (BA kraj): 500 tis. €
• Menej rozvinuté regióny (mimo BA kraja):
50 tis. €
• Ostatné regióny (BA kraj):.50 tis. €
Podávanie a prijímanie ŽoNFP: od 12.10.2015
do 08.01.2016
Viac info: http://www.apa.sk/ alebo v kancelárii Agentúry pre rozvoj Gemera v Hnúšti - tč : 0948 001 079