Katalóg
Vyhľadávanie

Informácie
IS RRA
Prihlásenie
Kontaktné údaje

Adresa:

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Námestie A. H. Škultétyho 1
99001 Veľký Krtíš
Slovenská republika

Tel.:

+421 47 / 49 11 797

Fax:

+421 47 / 49 11 797

Mobil:

+421 908 961 477

Email:

rrapoiplie@rrapoiplie.sk

Web:

www.rrapoiplie.sk

Návštevy
Celkom 33689
Mesiac 20
Dnes 1
Online 1
  .: Články
Usporiadanie medzinárodnej konferencie – vidiecky turizmus

Usporiadanie medzinárodnej konferencie – vidiecky turizmus

Cieľ projektu

Hlavným cieľom projektu bolo usporiadanie medzinárodnej konferencie, s cieľom predstavenia rozvojového potenciálu vidieckeho turizmu územia Stredného Poiplia a rozvíjania partnerských vzťahov a spolupráce v prihraničnej oblasti za účelom spoločného a koordinovaného rozvoja územia.

Výsledky projektu

Počas prvej aktivity boli oslovení existujúci potencionálni subjekti vidieckeho turizmu v prihraničnom území, za účelom zmapovania rozvojových možností vidieckeho turizmu, úrovne poskytovaných služieb, atraktivít, a i.. Súčasne prebiehala materiálová a technická príprava zabezpečenia konferencie. Konkrétnym výstupom bolo na základe výsledkov zmapovania rozvojového potecionálu vidieckeho turizmu spracovanie trojjazyčného propagačného materiálu ( v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku), ktorý bol propagovaný na konferencií.Tretia aktivita pozostávala z predstavenia samotného projektu. Na usporiadanej konferencii, ktorej sa zúčastnili všetky zainteresované strany sa kládol dôraz na zvýšenie, rozšírenie marketingových aktivít, nadväzovanie spolupráce, prenosu know-how v oblastiach spoločného rozvoja turizmu a vytváranie partnerstiev oblasti vidieckeho turizmu na Strednom Poiplí.

Projekt finančne podporil: Banskobystrický samosprávny kraj
Diskusia(0)