Katalóg
Vyhľadávanie

Informácie
IS RRA
Prihlásenie
Kontaktné údaje

Adresa:

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Námestie A. H. Škultétyho 1
99001 Veľký Krtíš
Slovenská republika

Tel.:

+421 47 / 49 11 797

Fax:

+421 47 / 49 11 797

Mobil:

+421 908 961 477

Email:

rrapoiplie@rrapoiplie.sk

Web:

www.rrapoiplie.sk

Návštevy
Celkom 33722
Mesiac 22
Dnes 1
Online 1
  .: Články
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia bola zaregistrovaná Rozhodnutím Krajského Úradu v Banskej Bystrici Odboru všeobecnej vnútornej správy do registra záujmových združení právnických osôb dňa 6.6.2003, rozhodnutím č. 2003 /05932 na dobu neurčitú.

Dňa 1.7.2003 bola zaradená do Integrovanej siete RRA v Slovenskej Republike.

V období od zaregistrovania združenia sa postupne vytvárali podmienky potrebné pre zriadenie a riadne fungovanie regionálnej kancelárie v súlade so zámermi RRA.

Právna forma: Záujmové združenie právnických osôb
Pôsobnosť agentúry: okres Veľký Krtíš